August Bloedlemoen & Greenleaf & Terroir G&T giveaway

Annette Dunbar from Bryanston won a Bloedlemoen hamper filled with Bloedlemoen gin, Bloedlemoen caps and 8 Greenleaf & Terroir G&T’s.